20150225_Kveldslys Narvik Havn_0022

Produkter og tjenester

Agenda AS tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester både til bedrifter og privatmarkedet. Målsettingen er å levere service og kvalitet på områdene: Bruktikken på Havna, Kafeen på Havna, Catering, Jobbfrukt, Vaskeri, Ved og service, Kveldsol kro og Fotterapeut.

Kurs og kompetanse

Agenda er en attføringsbedrift med et hovedmål; å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 230 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor.

Visjon og verdier

Visjon: Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag: Respekt, Omsorg og Ansvar

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelse av trygghet og trivsel i organisasjonen.