Kokfornøyd-2

Produkter og tjenester

Agenda AS tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester både til bedrifter og privatmarkedet. Målsettingen er å levere service og kvalitet på områdene: Bruktikken på Havna, Kafeen på Havna, Catering, Jobbfrukt, Vaskeri, Ved og service, Kveldsol kro og Fotterapeut.

Kurs og kompetanse

Agenda er en attføringsbedrift med et hovedmål; å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 230 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor.

Det kan skje både deg og meg!

Visjon og verdier

Visjon: Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag: Respekt, Omsorg og Ansvar

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelse av trygghet og trivsel i organisasjonen.