FLERE I JOBB

FLERE I JOBB
Agendas oppgave er å sørge for at flere får innpass i det ordinære arbeidslivet. Dette store og viktige samfunnsoppdraget tar vi på største alvor. Vi skreddersyr individuelle opplegg som gir jobbsøkere arbeidslivskompetanse, yrkesrettet opplæring og formidling til jobb eller skole. Vi utvikler derfor stadig nye og bedre tilbud til arbeidssøkere og samfunn. Noen interne arbeidsarenaer består, men de benyttes faktisk mindre og mindre. De fleste kvalifiseringsarenaer er ute i både privat og offentlig sektor og benyttes mer og mer.
På noen store arbeidsplasser har vi også opprettet mer permanente baser, sist ut er Furumoen sykehjem. Her får en selvsagt arbeidserfaring innen pleie og omsorgstjenester, men også renhold, storkjøkken og vaktmestertjenester. Sistnevnte illustrerer vi med vaktmester Karl Gunnar Bjerkelund som velvillig tar med jobbsøker Runar på 22 år på sin daglige arbeidsrunde. Her er de i ferd med å hente materiell for å utbedre en veranda. Begge to er positiv til både Agenda og arbeidsmetodikken.
Positiv er også næringslivskontakt og veileder Geir Bjørkaas som jevnlig er innom sykehjemmet for å følge opp at nettopp alt går som planlagt. Agendas rolle er å være skjerpet og endringsvillig til å møte de krav og forventninger både arbeidstaker og næringsliv har.
Agendas mål er å gi jobbsøkere et springbrett videre samtidig som vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for oppdragsgivere som NAV og selvsagt næringslivet.