Arbeid og Kompetanse

Agenda er en arbeid og inkluderingsbedrift med et hovedmål; å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 200 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor.

Innsøking til våre tiltak skjer gjennom ditt lokale NAV kontor.

NHO Godkjent Lærebedrift-6