På Jobb/ Amfi Service

Dette er et et etablert samarbeid mellom AMFI- senteret og Agenda som ble startet i september 2013. På Jobb/ Amfiservice har kontor i u. etg, rett over Mester Grønn.

Vi er tilgjengelig ukedager 08:00- 15:00.

42 butikker/ oppdragsgivere med tilgang til blant annet Salg & Service oppgaver, HMS, Vaktmester, drift/ vedlikehold av bygg innvendig/ utvendig og uteareal.

På Jobb/ Amfi Service skal være i tråd med Stortingsmelding 46- “Flere i arbeid”. St. meld. sier klart og tydelig: “Mer av attføringen og arbeidsinkluderingen må foregå i ordinært arbeidsliv”, og peker på Arbeids & Inkluderingsbedrifter som en sentral del av løsningen.

MÅL: Skape nye arbeidsplasser/ jobbformidling til ordinært arbeidsliv. Skape seg et jobbnettverk og praksiserfaring.

  • Rekrutteringsarena
  • Arbeidspraksis
  • Avklaringsarenaer
  • En må være innsøkt av NAV i et arbeidsrettet tiltak for å kunne være deltaker i Amfi service.