Arbeid med bistand (AB)

Arbeid med bistand skal hjelpe personer med ulikt bistandsbehov inn i arbeidslivet. Hjelpen kan gis i form av kompetansekartlegginghjelp til å finne en egnet arbeidsplass tilrettelegging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter, samt råd og veiledning til arbeidsgiver.

Arbeid med bistand tilbys inntil 3 år i forbindelse med yrkesrettet attføring på vanlige arbeidsplasser, også kombinert med andre arbeidsmarkedstiltak når det er hensiktsmessig og i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til tiltak.