Skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Skal også lære deltakerne å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeføringsarbeidssøkerfase til tross for en eventuell sykdom eller skade.

20 timer pr uke inntil 12 uker.

Kan inneholde arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, livsstils-/kostholdsveiledning, opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold, motivasjon, mestring i/av hverdagen, evnt kombinasjon av flere punkter.

Personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Personer med ulike utfordringer; f.eks helseproblemer, liten arbeidserfaring, lav sosial kompetanse osv.

 

Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.