Avklaring er et tiltak for deg som trenger bistand til kartlegging og/eller utprøving av arbeidsevnen din.

Innhold:

Tiltaket består av en systematisk kartlegging av din kompetanse og dine yrkesinteresser, og veiledning i forhold til dine muligheter på arbeidsmarkedet. Du vil også få mulighet til en praktisk utprøving av arbeidsevne og vurdering av tilretteleggingsbehov.

Aktiviteter som tilbys i avklaringstiltaket:

  • Kartleggingssamtaler

Kompetanse, helse, nettverk, yrkesinteresser, grunnleggende ferdigheter (les/skriv, data), motivasjon

  • Karierreveiledning

Interesser, ressurser, muligheter, yrker/aktuelle bransjer, utdanning

  • Utprøving av arbeidsevne

Tempo, arbeidsstilling, bevegelighet, utholdenhet, stabilitet, samarbeid, behov for tilrettelegging

  • Tema/ kurs

Arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, arbeidsrelaterte emner, jobbsøkerverksted, livsstils- og kostholdsveiledning, motivasjon, WIE (interessekartlegging), SIA (kartleggingsverktøy).

  • Egenaktivitet
  • CV, karriereveilednings- og egenvurderingsskjema, arbeidsmarkedsinformasjon, logg, registrering av timeliste, m.m.

 

Varighet:

Du kan delta i tiltaket Avklaring i inntil 4 uker. Ved særlige behov, kan varigheten forlenges med inntil 8 uker (12 uker til sammen).

Hvem er tiltaket for?

Personer i yrkesaktiv alder som har behov for å få avklart sin arbeidsevne og sine muligheter på arbeidsmarkedet for å komme i eller beholde arbeid.

 

Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.