Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

Brosjyre Basiskompetanse i arbeidslivet

Vi tilbyr kurs i Basiskompetanse i arbeidslivet. Dette er et kursopplegg med utgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og ferdigheter. Målet er å øke den generelle grunnleggende kompetansen.

Opplæringen er individuelt tilrettelagt. Vi har ingen tradisjonell klasseromsundervisning men bruker mye tid på veiledning av hver enkelt deltaker. Vi gjennomfører kartlegging med verktøy som Rådgiveren, PDK-testen, digital-testen og/eller regne-testen. Resultatene danner grunnlaget for opplæringen.

Det lages individuelle opplæringsløp basert på deltagernes kompetanse, erfaringer og kartleggingsresultater.Kurset har en varighet på inntil 100 timer og innsøking skjer via Agenda eller NAV.

Eksempel på kurs:

  • Kompetansekartlegging
  • Digital kompetanse
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Strategier for bedre innhenting av informasjon (med vekt på leseteknikker)
  • Matematisk kompetanse

Varighet:

Det kan foregå i en 12 ukersperiode á 9 timer pr uke, eller f.eks. ukentlig over en 3-6 måneders periode.

Gruppestørrelse:

Maks 10 deltakere pr. kurs. Dette gir gode muligheter for tett læreroppfølging og faglig utbytte for den enkelte.

For bedrifter tilpasses kursene den enkelte bedrift og avdeling.