Datakort med jobbsøk

Gjennom “Datakort med jobbsøk” vil deltakerne få relevant faglig kvalifisering for å kunne søke egnede stillinger basert på egen kompetanse. Vi bruker digitale verktøy i denne prosessen, og kurset vil med det inneha en to-delt opplæring: Jobbsøk og grunnleggende opplæring i utvalgte datakortmoduler.

Formålet med kurset er å hjelpe deltakerne å orientere seg på arbeidsmarkedet, bevisstgjøring ift egen kompetanse og karrieremuligheter, og være aktiv arbeidssøker slik at de kan komme raskt ut i arbeid. Deltakerne skal tilegne seg grunnleggende ferdigheter i data for å kunne gjennomføre dette.

Innhold i kurset:

  • Grunnleggende IT-opplæring
  • Arbeidsmarkedet
  • CV
  • Stillingsanalyse
  • Søknad
  • Intervju
  • Referanser
  • Nettverksbygging
  • Jobblogg

Mulighet for sertifisering av utvalgte datakortmoduler. Agenda er autorisert testsenter for Datakortet.

Varighet: daglig, 4 uker