Jobbklubb

Gjennom Jobbklubb vil deltakerne få opplæring i å skrive jobbsøknad og CV, samt bli i stand til å målrettet og profesjonalisere sitt jobbsøk.

Formålet er å hjelpe deltakerne til å orientere seg på arbeidsmarkedet og være aktiv arbeidssøker slik at du kan komme raskt ut i arbeid. Hovedmålet med Jobbklubben er å skaffe seg arbeid ved å være aktiv jobbsøker

 

Innhold i kurset:

Bevisstgjøring av egne ferdigheter, kompetanse og muligheter. Orientere og informere om jobbsøkerprosessen:

  • Arbeidsmarkedet
  • CV
  • Stillingsanalyse
  • Søknad
  • Intervju
  • Referanser
  • Nettverksbygging
  • Jobblogg

Grunnleggende IT-ferdigheter er en forutsetning for deltakelse på Jobbklubb

Varighet: daglig, 2 uker