Oppfølging er et arbeidsrettet tiltak for deg som trenger personlig bistand til å få eller beholde et arbeid som passer for deg.

I tiltaket skal det utarbeides en heltids arbeidsrettet plan, hvor egenaktivitet vektlegges som en del av aktivitetene. Det legges opp til gjennomsnittlig 10 oppfølgingstimer per måned i hele tiltaksperioden, men timeforbruket tilpasses individuelt.

Innhold:

I oppfølgingstiltaket kan du blant annet få bistand til:

  • Karriereveiledning; muligheter og ressurser knyttet til arbeid
  • Tilrettelegging av arbeid og arbeidssituasjon
  • Oppfølging på arbeidsplass
  • Bistand til å søke arbeid
  • Arbeidsutprøving
  • Opplæring basert på yrkeskartlegging og behov
  • Oppfølging gjennom utdanningsløp og skolegang

Varighet:

Du kan delta i tiltaket Oppfølging i inntil 6 måneder, men kan forlenges med ytterligere 6 måneder.

Hvem er tiltaket for?

Oppfølging kan tilbys personer som har behov for en mer omfattende formidlings- og oppfølgingsbistand enn det NAV kan tilby.

 

Link til brukerundersøkelsen

 QR-kode for besvarelse på mobiltlf.