Plattform 1

På oppdrag fra Narvik kommune driver Agenda et daglig aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering innenfor rus- og psykisk helse.

Plattform1 holder til i Skistua i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10 – 14.