Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

Tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift (TIA)

For arbeidssøkere som har liten mulighet for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet tilbyr Agenda AS tilrettelagt arbeid på tidsubestemt avtale. Mange har, etter å ha vært gjennom kvalifisering, funnet sin arbeidsplass i Agenda. Noen vil ikke kunne, av forskjellige årsaker, konkurrere på det åpne arbeidsmarkedet, selv etter en solid skolering hos oss. Man kan da få tilbud om en arbeidsplass som er en varig arbeidskontrakt i bedriften. Formidling til arbeid i det ordinære arbeidslivet skal likevel vurderes jevnlig.

Lønn og rettigheter i henhold til tariff.