Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Produksjonen og arbeidsoppgavene er et hjelpemiddel for vår egentlige oppgave ; å utvikle ressurser hos mennesker. Vi gir de som har begrensninger i arbeidsevne og jobbvalg , en mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd Våre interne produksjonsområder er arbeids arena for deltakere i VTA-tiltaket.

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Dersom du har eller i nær framtid ventes å få innvilget varig uførepensjon og har behov for spesiell tilrettelegging og oppfølging, kan du være aktuell for tiltaket. Du bør kunne jobbe minimum 50%, og tjene inn din egen bonuslønn. Arbeidet skal bidra til å utvikle dine ressurser gjennom tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Du er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for ansettelsesforholdet.

Varighet på tiltaket

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre yrkesrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Hvordan søker du?

Ta kontakt med NAV lokalt, eller avtal tid med oss for orientering og omvisning.

Økonomiske ytelser under tiltaket

Du mottar/ beholder uførepensjon etter folketrygdloven, i tillegg til en bonuslønn. Om du i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon beholder du den ytelsen du har inntil varig uførepensjon er innvilget.