Om oss

Agenda AS er en moderne attføringsbedrift som ble etablert i 1972. I 2002 skiftet vi navn til Agenda AS. I 2012 ble datterselskapet Smia Vekst fusjonert inn. I dag har vi 35 ansatte og ca 200 under arbeidsrettet kvalifisering tilpasset den enkelte.

Agenda AS er lokalisert i Fagernesveien 22/24 og Holmenveien 20.

Selskapet er eid av Narvik kommune, Nordland Fylke og Sparebanken Narvik.

Som attføringsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Som attføringsbedrift har vi en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som er tett knyttet opp mot våre mange produksjonsområder. Vi har også en tilknytning til gode og varierte bedrifter innenfor det private og offentlige næringslivet i regionen.

Produksjon og salg av ulike produkter og tjenester er sentrale virkemidler i attføringsprosessen.

Agenda AS har et bredt og godt samarbeid med NAV der den enkeltes forutsetninger og muligheter mot arbeidslivet står sentralt i opplæringen.