Om oss

Agenda AS er en innovativ arbeids- og inkluderingsbedrift, etablert i 1994 med historie tilbake til 1972. Vi har 150 tiltaksplasser og 50 ansatte med ytterligere 35 ansatte i VTA.

Selskapet er eid av Narvik kommune og Nordland Fylke.

Som arbeids- og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å bidra til at alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelsen av trygghet og trivsel i organisasjonen.

Agenda har som formål å være best på arbeidsinkludering i vårt distrikt. Som arbeids- og inkluderingsbedrift har vi en omfattende kurs- og opplæringsvirksomhet som er tett knyttet opp mot våre mange produksjonsområder. Vi har også en tilknytning til gode og varierte bedrifter innenfor det private og offentlige næringslivet i regionen.

Produksjon og salg av ulike produkter og tjenester er sentrale virkemidler i vårt inkluderingsarbeid.

Agenda har et godt samarbeid med NAV der den enkeltes forutsetninger og muligheter mot arbeidslivet står sentralt. Vi er medlem i bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service og i Arbeidssamvirkenes Landsforening (ASVL). Det gir oss tilgang til et stort nasjonalt nettverk samt mange kompetansehevende tilbud. Vi formidler arbeidskraft både til privat og offentlig sektor.

Visjon

Agenda – ditt springbrett videre

 

Verdigrunnlag

Jobb – Ansvar – Respekt

 

Formål

Agenda AS sitt formål er å styrke den enkelte deltakers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Selskapet skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.

 

Etiske retningslinjer

Bedriftens etiske politikk skal stimulere til god yrkesutøvelse og videreutvikle gode holdninger og praksis.
Alle ansatte og tiltaksdeltakere skal behandles i tråd med menneskerettigheter, uavhengig av kjønn, seksualitet, alder, religion eller nasjonalitet.
Intet av det vi sier eller gjør, skal føre til fysisk, psykisk eller økonomisk utnytting av tiltaksdeltakere eller kolleger.
Det er forventet at ansatte opptrer profesjonelt, og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til bedriften.
Bedriften skal følge lover og avtaler som gjelder i arbeidslivet, og sikkerheten skal alltid ivaretas.

Etiske retningslinjer ses i sammenheng med bedriftens Verdigrunnlag, Rettighetsdokumentet, Konfidensialitet og Arbeidsreglement.

 • Våre ressurser forvaltes godt og forsvarlig
 • Vi viser ansvar for eget arbeid
 • Vi utnytter ikke vår posisjon overfor medarbeidere og attføringsdeltakere.
 • Vi behandler alle med respekt, omsorg og ansvar.
 • Vi viser toleranse, raushet og forståelse
 • Vi opptrer høflig, ærlig og fremmer trivsel og trygghet
 • Vi samarbeider om løsninger
 • Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet
 • Vi respekterer alles verdighet og menneskeverd uansett sykdom, livssyn, holdninger og kultur
 • Vi er lojale og forholder oss til arbeidslivets relevante regler
 • Vi respekterer avgjørelser som er tatt, og er lojale mot disse
 • Vår kommunikasjon preges av imøtekommenhet, åpenhet og ærlighet og baserer seg på fakta
 • Vi snakker ikke negativt eller ufordelaktig om hverandre, og tar opp saker med den det gjelder
 • Vi støtter hverandre og gir positive tilbakemeldinger og bidrar til å gjøre hverandre gode
 • Vi tar problemer opp der de hører hjemme
 • Alt vi sier og gjør tåler offentlighetens og medienes søkelys, og vi respekterer taushetsplikten
 • Våre aktiviteter bygger på våre verdier
 • Vi viser skjønn ved mottak av gaver, og disse skal ikke føre til personlig vinning for hverken giver eller mottaker.

Administrasjon

Espen Lund

Daglig leder

Kenneth Jenssen

Marked- og Medieansvarlig

Morten Brochs

Forretningsutvikler

Kvalitet og IT

Ørnulf Jenssen

Kvalitetsleder

Ali Arabinare

IT ansvarlig

Regnskaps avdeling

Hanne Rosvoll Hagman

Økonomisjef

Linda Pettersen

Regnskapsmedarbeider

Produkter og tjenester

Erling Normark

Produksjonsleder

Frank Starberg Larsen

Kjøkkensjef Catering

Line Åsheim

Produksjonsansvarlig Bruktbutikk

Torbjørn Nilssen

Produksjonsansvarlig ved/service

Mari Hågensen

Kokk Catering

Kjersti Bergvik

Produksjonsmedarbeider

Hallvar Forsaa

Produksjonsansvarlig Vaskeri

Stig Eirik Nordgård

Kokk Catering

Anne Gry Jansen

Bruktbutikk

Rita Aanes

Veileder

Christina Paulsen

Produksjonsansvarlig

Julio Munoz

Medarbeider

Arbeid og kompetanse

Kine Baustad

Avdelingsleder Arbeid og Kompetanse

Geir Bjørkaas

Veileder / Næringslivskoordinator

Eileen Jacobsen

Fagleder

Lisbeth Hanssen

Veileder

Robert Bjørkaas

Veileder

Kristel Sjåstad Åsheim

Veileder

Tina Wøltjen

Veileder

Tine Weisner

Veileder

Mona S. Barstad

Veileder

Tone Jansen

Veileder

Ina Granli Olsen

Veileder

Lisbeth Schjelderup

Veileder

Organisasjonskart

Roller

Daglig leder: Espen Lund (f 1969)

Styrets leder: Per Storlien (f 1958)

Nestleder: Børre Simonsen (f 1959)

Styremedlem: Maria Bostad Dahl (f 1977)

Styremedlem: Gro Monsen

Styremedlem: Line Åsheim

Varamedlem: Mona Steihaug Barstad

Varamedlem: Alf-Einar Øien (f 1947)

Varemedlem: Tina Josefine Sandnes Denstad (f 1982)

Revisor: Revigo AS

Historikk

Ofotprodukter startet i 1972. Bedriften gikk konkurs i 1999 og startet samme år opp igjen, da med navnet OP Ofoten. Selskapet endret i 2002 navn fra OP Ofoten til Agenda AS.

I 1989 startet Ofotprodukter et arbeidssamvirke i Håreks gt med åtte årsverk. I tillegg ble det tatt inn 2 instruktører fra Ofotprodukter.

I 1991 flyttet arbeidssamvirke til Frydenlundsgaten og OP Smia AS ble etablert i 1992.

I september 1994 ble all produksjon til OP Smia flyttet til Holmenveien i tidsmessige lokaler med all produksjon på ei flate, samt garderober, spiserom og kontorer. Antall ansatte er økte fra 16 til 23 – fra 8 årsverk til 12 årsverk.

I 2006 la Agenda ned stålvirksomheten og i 2008 flyttet bedriften til Fagernesveien 22, der spesielt attføringsavdelingen fikk nye muligheter.

I 2012 ble Smia Vekst fusjonert inn i Agenda.