Visjon, verdier og formål

Visjon

Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag

Jobb – Ansvar – Respekt

Formål

Agenda AS sitt formål er å styrke den enkelte deltakers forutsetninger og muligheter for framtidig arbeid eller utdanning gjennom moderne og variert arbeidspraksis, opplæring og kvalifisering. Selskapet skal bistå med formidling til arbeid eller annen aktivitet som kan gi den enkelte et kvalitetsmessig godt liv.