Prosessbeskrivelse for sikkerhetsmakulering hos Agenda AS, Holmenveien.
  1.  Ved oppstart mottar kunden en låsbar beholder. Kontaktperson kan om det er ønskelig, få utdelt nøkkel til denne. Dersom kunden ønsker det, kan eget system benyttes. Ved skifte av beholder tar da kunden av sin lås og Agenda setter på sin under oppsyn av oppdragsgiver. Agenda`s sjåfør kan ikke åpne låsen.
  2.  Når beholderen er full, eller etter avtalt intervall, hentes beholderen av Agenda. Beholderen byttes da med en ny.
  3.  Vår sjåfør kjører den låste beholderen til Agenda`s produksjonslokale. Beholderen låses ikke opp før makulering av innholdet skal finne sted.
  4. Ved ankomst blir beholderen veid inn på vekt godkjent for kjøp og salg.
  5. Makulering skjer automatisk til klasse 3 etter den tyske standarden DIN-32757 (Krysskutt 3,8×40 mm). Før makulering blir innholdet kontrollert for forurensning. Lokalet der makuleringen skjer er sikret med lås og alarm.
  6.  Når papiret er makulert blir det levert HRS. Vi tar sikte på at makulert papir går til gjenvinning / resirkulering.