Om oss

Agenda AS er en arbeid og inkluderingsbedrift med et hovedmål; å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 200 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor.

Nyheter fra agenda

Trenger du leie telt med stoler og bord til selskap?

Trenger du leie telt med stoler og bord til selskap?

Trenger du bord, stoler eller telt til selskap i hagen eller til arrangement på jobben? For priser kontakt Agenda Holmenveien.   Kontakt oss på tlf: 76969560                mail: ekspedisjonh@dinagenda.no        

Slik håndterer vi i Agenda koronaviruset

Slik håndterer vi i Agenda koronaviruset

Slik håndterer vi i Agenda koronaviruset Agenda har tatt forhåndsregler i tråd med retningslinjer fra helsemyndigheter og Arbeidsdirektoratet. Bemanningen blandt VTA-ansatte er redusert. Dette påvirker kapasiteten bl a i deler av vår produksjon. Vi har besluttet å...

Agenda bidrar på militærøvelse Cold Response

Agenda bidrar på militærøvelse Cold Response

Vi er stolte over at Agenda er bidragsyter til Forsvarets storøvelse Cold Response i Bjerkvik. Se klipp fra NRK her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland/202002/DKNO98022020/avspiller...

MENY

Bredt spekter av produkter og tjenester

Agenda AS tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester både til bedrifter og privatmarkedet. Målsettingen er å levere service og kvalitet på områdene: Bruktikken og Kafeen på Havna, Kveldsol kro, VTA produksjonen i Holmenveien: Jobbfrukt, Vaskeri, Ved og service,

Visjon og verdier

Visjon: Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag: Jobb – Ansvar – Respekt 

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelse av trygghet og trivsel i organisasjonen.

Nyheter fra nav.no

 

Arbeid og kompetanse

Agenda er et springbrett videre til arbeid eller utdanning. Kompetansehevig har et stort fokus hos oss.

»

Produkter og tjenester

Bruktbutikk, kafe, kro, pensjonistmiddag, catering, vaskeri og ved

»

Om oss

Som attføringsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

»

Fagernesveien 22/24
&
Holmenveien 20

+47 76 96 70 00

post@dinagenda.no