AGENDA

Som arbeid og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

AGENDA

Som arbeid og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

AGENDA

Som arbeid og inkluderingsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og muligheten til å realisere sitt potensial.

Om oss

Agenda AS er en arbeid og inkluderingsbedrift med et hovedmål; å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 200 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor.

Nyheter fra agenda

Ken Atles ned- og oppturer

Ken Atles ned- og oppturer

Les historien om Ken Atle på fremover.no https://www.fremover.no/vis/annonsorinnhold/ken-atles-ned--og-oppturer/3423890239.html

Meld deg på vår Julekalender

Meld deg på vår Julekalender

Meld deg på vår Julekalender ved å klikke lenken under. https://quizwiz.no/a/7172 Melder du deg på er du med i treningen av daglige premier, i tillegg til en større premie til jul. Vi trekker hovedpremien blant alle som har deltatt meldt seg på vår...

MENY

Bredt spekter av produkter og tjenester

Agenda AS tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester både til bedrifter og privatmarkedet. Målsettingen er å levere service og kvalitet på områdene: Bruktikken og Kafeen på Havna, Kveldsol kro, VTA produksjonen i Holmenveien: Jobbfrukt, Vaskeri, Ved og service,

Visjon og verdier

Visjon: Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag: Jobb – Ansvar – Respekt 

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelse av trygghet og trivsel i organisasjonen.

Nyheter fra nav.no

 

Arbeid og kompetanse

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet

»

Produkter og tjenester

Bruktbutikk, kafe, kro, pensjonistmiddag, catering, vaskeri og ved

»

Om oss

Som attføringsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

»

Fagernesveien 22/24
&
Holmenveien 20

+47 76 96 70 00

post@dinagenda.no