Om oss

Agenda AS er en arbeid og inkluderingsbedrift med et hovedmål; å få mennesker tilbake i jobb. Vi tilbyr flere arbeidsrettede tiltak og har ca. 200 tiltaksplasser. Disse har ulik varighet og innhold. Hvert enkelt tiltak tilpasses de ulike utfordringene den enkelte står overfor.

Nyheter fra agenda

Agenda informerer

Agenda informerer

Som følge av Regjeringen og Narvik kommune sine anbefalinger for å begrense smitteøking tilbyr vi nå digitale kurs

Målet er jobb til alle

Målet er jobb til alle

Les vår ferske artikkel i Fremover om vår viktigste avdeling Arbeid & Kompetanse....

Bredt spekter av produkter og tjenester

Agenda AS tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester både til bedrifter og privatmarkedet. Målsettingen er å levere service og kvalitet på områdene: Bruktikken og Kafeen på Havna, Kveldsol kro, VTA produksjonen i Holmenveien: Jobbfrukt, Vaskeri, Ved og service,

Visjon og verdier

Visjon: Agenda – ditt springbrett videre

Verdigrunnlag: Jobb – Ansvar – Respekt 

Tiltaksdeltakere og andre skal møtes med respekt og bli tatt på alvor i alle deler av organisasjonen. Alle i bedriften skal bli vist tillit og få opplevelse av trygghet og trivsel i organisasjonen.

Nyheter fra nav.no

Arbeid og kompetanse

Agenda er et springbrett videre til arbeid eller utdanning. Kompetansehevig har et stort fokus hos oss.

»

Produkter og tjenester

Bruktbutikk, kafe, kro, pensjonistmiddag, catering, vaskeri og ved

»

Om oss

Som attføringsbedrift er vår viktigste oppgave å hjelpe alle, som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet, tilbake i jobb.

»

Fagernesveien 22/24
&
Holmenveien 20

+47 76 96 70 00

post@dinagenda.no