Arbeid og kompetanse

Agenda er et springbrett videre til arbeid eller utdanning. Sammen jobber vi målrettet for at den enkelte skal bli bevisst på sine styrker og muligheter. Gjennom kartlegging, veiledning, arbeidsutprøving og jobbsøk når mange sine mål. Flere må få muligheten til ny kompetanse gjennom hele livet. Derfor har også kompetanseheving et stort fokus hos oss. Under finner du mer informasjon om de tiltak vi drifter. Du henvises gjennom NAV til et av tiltakene.

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som har behov for å prøve ut arbeidsevnen din i et individuelt tilpasset og tilrettelagt arbeidsmiljø i en oppstartsfase før du går over i arbeidstrening hos en bedrift i ordinært arbeidsliv.

Du kan lese mer om arbeidsforberedende trening her

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Produksjonen og arbeidsoppgavene er et hjelpemiddel for vår egentlige oppgave; å utvikle ressurser hos mennesker. Vi gir de som har begrensninger i arbeidsevne og jobbvalg, en mulighet til å leve et aktivt yrkesliv, i stedet for å passiviseres på trygd. Våre interne produksjonsområder er arbeids arena for deltakere i VTA-tiltaket.

Siden høsten 2013 har Agenda samarbeidet med AMFI Narvik, hvor målet er tilknytning og inkludering i arbeidslivet. På ulike arenaer får arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv et tilbud om dette så snart de er klare for det. En av disse arenaene er Amfi Service, en underavdeling til Agendas produksjon og hovedsakelig et tilbud til ansatte i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Amfi Service utfører arbeidsoppgaver på senteret i nært samarbeid med senterledelsen og butikkene.

Amfi Service har lokale i underetasjen, rett over Mester Grønn.

Du kan lese mer om varig tilrettelagt arbeid her

Avklaring

Avklaring er et tiltak for deg som trenger bistand til kartlegging og/eller utprøving av arbeidsevnen din. Tiltaket består av en systematisk kartlegging av din kompetanse og dine yrkesinteresser, og veiledning i forhold til dine muligheter på arbeidsmarkedet. Du vil også få mulighet til en praktisk utprøving av arbeidsevne og vurdering av tilretteleggingsbehov.

Du kan lese mer om avklaring her

Oppfølging

Oppfølging er et tiltak for deg som har behov for individuelt tilrettelagt oppfølgingsbistand som er nødvendig for å få eller beholde ordinært lønnet arbeid. or deg som trenger bistand til å skaffe eller beholde et arbeid. Tiltaket skal være tilpasset dine behov ut fra mulighetene dine på arbeidsmarkedet.

Du kan lese mer om oppfølging her

Plattform1

På oppdrag fra Narvik kommune driver Agenda et daglig aktivitetstilbud til mennesker i rehabilitering innenfor rus- og psykisk helse.

Plattform1 holder til i Kongensgate 37, inngang Kommunegata (Parkhallene) i Narvik og har åpent alle hverdager mellom kl 10 – 14.

Brukerundersøkelse

QR-kode for besvarelse på mobiltlf

Brukerorganisasjoner

Her finner du en liste over aktuelle brukerorganisasjoner som du kan henvende deg til dersom du trenger hjelp til noe.

Medlemsorganisasjoner Web
Narvik lag av Norges Handicapforbund www.nhf.no
Narvik lag av LHL www.lhl.no
Funksjonshemmedes fellesforbund www.ffo.no
Narvik og omegn revmatikerforbund www.revmatiker.no
HLF Narvik, Hørselshemmedes landsforbund www.hlf.no
Norsk forbund for Utviklingshemmede www.nfunorge.org
Autismeforeningen www.autismeforeningen.no
Mental Helse www.mentalhelse.no
Personskadeforbundet LTN www.personskadeforbundet.no
RIO, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon www.rio.no
Marborg, Brukerorganisasjon på rusfeltet www.marborg.no
Narvik AA-gruppe www.anonymealkoholiere.no