Agenda informerer

Agenda informerer

Som følge av Regjeringen og Narvik kommune sine anbefalinger for å begrense smitteøking tilbyr vi nå digitale kurs og digital/telefonisk veiledning til våre jobbsøkere. Fysisk oppmøte i våre lokaler vil foreløpig ikke være mulig. Har du spørsmål kontakt din veileder...
Slik håndterer vi i Agenda koronaviruset

Slik håndterer vi i Agenda koronaviruset

Slik håndterer vi i Agenda koronaviruset Agenda har tatt forhåndsregler i tråd med retningslinjer fra helsemyndigheter og Arbeidsdirektoratet. Bemanningen blandt VTA-ansatte er redusert. Dette påvirker kapasiteten bl a i deler av vår produksjon. Vi har besluttet å...